در این قسمت قراردادهای کلیدی قطعی مربوط به توسعه کسب و کار شرکت مجازی مطرح می شود. این فهرست کامل نیست و شرایط اضافی قرارداد ممکن است موردنیاز باشد که بستگی به فعالیت های خاصی دارند که شرکت مجازی در طبیعت کسب وکارش انجام می‌دهد.

قرارداد سهامداران

قرارداد سهامداران ، قراردادی است که بین سهامداران یک شرکت منعقد می‌گردد. این، قرارداد اصلی و مهمی در شرکت مجازی است. قرارداد سهامداران می تواند بین همه اعضای شرکت یا بین بعضی از افراد شرکت منعقد شود. هدف قراردادسهامداران شامل کاهش ریسک تضادها بین مالکین طرفین قرارداد و یا نحوه کنترل با اجرای شرکت در راستای اداره مؤثرتر شرکت می باشد. طرفین قرارداد توافق دارند (یا آزادانه ) برای انجام آن عمل می کنند که مسائل مطرح شده در قرارداد سهامداران به صورت محرمانه حفظ شود و از افشای آن به شخص ثالث خودداری گردد.
به علت اینکه قرارداد سهامداران بسیاری از موارد مهم بین مالکین شرکت را تنظیم و قانونی می نماید، لذا پیشنهاد می شود که از مشاوران قانونی در زمینه تهیه و انعقاد یک قرارداد سهامداران بهره برد. زمانی که طرفین قرارداد از کشورهای مختلفی با چارچوبها و سیستمهای قانونی متفاوتی باشند، موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. به طور کلی ادبیات مفاد قرارداد سهامداران بایستی شفاف و روشن بوده و تمامی مسائل مربوط به جلوگیری از سوء تفاهم های آینده را تنظیم و بررسی نماید.برای اطلاع از قیمت دیجیتال مارکتینگ بر مبنای هوش مصنوعی کلیک کنید.

قرارداد های کلیدی قطعی برای شرکت مجازی

قرارداد سهامداران اغلب دارای چندین صفحه و شامل و اژدهای پیچیده حقوقی است، که فهم سریع آن را با مشکل روبه رو می سازد. طبق همه قراردادهای کسب و کار، داشتن اجماع بر اهدافی که در قرارداد سهامداران آمده و تأثیر قرارداد سهامداران بر روابط کسب و کار شرکت که به صورت مستقیم یا در آینده محتمل الوقوع است را بایستی به طور دقیق در قرارداد سهامداران مطرح نمود.
در ضمن بایستی به این نکته مهم توجه داشت که قرارداده سهامداران، قراردادی فی مابین سهامداران (مالکین شرکت می‌باشد که في نفسه ممکن است آن‌ها طرفین قرارداد نباشند.رابین هوش اولین شرکت دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

قرارداد های کلیدی قطعی برای شرکت مجازی

قرارداد سهامداران شامل قسمت‌های استاندارد و مختلفی می باشد که در زیر بعضی از بهترین آن‌ها جمع آوری و توضیح داده شده است. این فهرست کامل نیست و بر اساس طبیعت کسب و کار شرکت، سایر موارد تنظیم و مرتب می شود:

قسمت‌های عمومی قرارداد سهامداران
حقوق مالکین بر اساس حق مالکیت شان و میزان ارائه نظر در مورد امور شرکت نسبت به سایر شرکا را تنظیم و مرتب می‌نماید. جهت تصمیم گیری در مسائل مهم شرکت معمولا به صورت اکثریت (به طور مثال دوسوم اکثریت) درجه و میزان رأی دهی مالکین تنظیم و هماهنگ می‌شود. مگر اینکه طبق قوانین مربوطه تعیین تکلیف گردند.
این مسائل مهمی شامل مواردی مانند انتصاب مدیرعامل، انتصاب هیأت مدیره، دستیابی به منابع مالی جدید با سرمایه گذاری مشخص، مجوزدهی حقوق مالکیت معنوی شرکت و یا سلب آتی مجوزها می‌باشد.با استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی شرکت رابین هوش می‌توانید به کسب و کار خود رونق بخشید.
قرارداد سهامداران، اغلب شامل قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکین جهت فروش سهامشان نیز می‌باشد. اصطلاحاتی مانند «حق امتناع اول»، «حق باز خریده»، «برچسب همراه » و «گسستن همراه» به صورت مداوم استفاده می شود.

اصطلاحات مطرح شده در ادبیات دارای معانی زیر می باشند:

  • حق امتناع اول به معنای آن است که اگر سهامدار فعلی بخواهد سهمش را بفروشد بایستی ابتدا به سهامداران موجود پیشنهادش را ارائه دهد.
  • حق بازخرید به معنای آن است که در صورت خرید سهام توسط شخص ثالث بایستی در ابتدا به شرکای فعلی پیشنهاد فروش داده شود.
  • برچسب همراه در صورتی است که سهامداری بخواهد سهمش رابفروشد، سایر سهامداران حق شرکت در معامله را دارند و می توانند با همان شرایط سهمشان را به فروش بگذارند.
  • اگر می‌خواهید برای تبلیغ کسب وکارتان در شبکه های اجتماعی از رقبایتان پیشی بگیرید روی ارتباط سریع با سلبریتی ها کلیک کنید.
  • کشش همراه به این معناست که در صورتی که یک سهامدار سهامش را بفروشد سایر سهامداران مجبور به همکاری در معامله شده و اجازه فروش سهمش را بدهند.

سایر حقوق و تعهدات
همچنین، قرارداد سهامداران، سایر حقوق و تعهدات بین شرکا را تنظیم می نماید، به عنوان مثال قرارداد سهامداران ممکن است شامل یک مسئول برای تأسیس یک شرکت مشترک و بر اساس میزان سهم هر یک از شرکا در شرکت جدید باشد. همچنین ممکن است شرکا دارای وظایفی جهت پیشبرد فعالیتهای شرکت بوده که همگی موظف به انجام آن باشند.
چنین تعهداتی می تواند به عنوان نمونه مالی بوده و سهامداران قبول به ایجاد و ادامه حمایتش می کنند. این سرمایه گذاری می تواند از طریق سرمایه گذاری مستقیم در شرکت سرمایه گذار حق کسب سهام جدید (به ازای میزان سرمایه گذاری اش دارد) یا تعهد سهامداران (میزان سرمایه آوردشده، که حق دریافت سهم اضافی به شرکا نمی دهد) صورت گیرد.

سهام ممتاز/ سهام طلایی
سهام ممتاز که گاهی سهام طلایی نامیده می شود را بایستی مدنظر قرارداد و مراقب آن‌ها بود. اغلب اینگونه سهام در قرارداد سهامداران ذکرشده و تصویب می‌گردد که برای دارنده آن فواید منحصربه فردی داشته باشد. در صورت صدور چنین سهامی، موقعیت غیر یکسان و مقرراتی برای سایر سهامداران به همراه خواهد داشت. سهام ممتاز موقعی صادر می شود که یک سهامدار نسبت به سایر سهامداران دارای اولویت و مقبولیت خاصی باشد.
به عنوان مثال یکی از اولویت بندی ها به سهامدار ممتاز بدین صورت می تواند باشد که شرکت به سود قابل توجهی دست یافته است که بعد از فروش موفق محصول یا صدور مجوزها، شرکت نسبت به تقسیم بخشی از این سود می پردازد، بنابر این دارنده سهام ممتاز، اولین فرد برای دریافت سود و با توجه به مفاد قرارداد مالی قراردادش خواهد بود. نمونه ای از آن شرایط می تواند اینگونه باشد که دارنده سهام ممتاز بابت سرمایه گذاری قبلی سود اضافی را دریافت نماید.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌ی کسب وکار مجازی کلیک کنید.

قرارداد های کلیدی قطعی برای شرکت مجازی