جهت تنظیم انتقال حقوق مربوط به فناوری بین یک طرف (که فناوری خاصی را کنترل و هدایت می‌کند) به طرف دیگر معمولا قرارداد انتقال فناوری تعریف می‌شود. اغلب مواقع طرف اول مؤسسه دانشگاهی است که خلاقیت خاصی را که در دانشگاه نوآوری و توسعه داده شده، به طرف بیرونی منتقل می‌کند.
طرف بیرونی اغلب شرکتی است که با هدف تجاری سازی فناوری به ادامه کار می‌پردازد. رابین هوش اولین شرکت دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

نشر دادن و ثبت پتنت

اگر دانشگاه یا مؤسسه دانشگاهی، به عنوان یک طرف از قرارداد، جهت انتقال مالکیت و حقوق فناوری خاص یا پتنت به طرف دیگر که معمولا شرکت است (مراجعه کنید به بخش قرارداد انتقال فناوری ) قرار گیرد، شامل بندهایی مربوط به نحوه انتشار مقالات احتمالی در مورد آن فناوری خواهد بود تا مانعی برای پرنمودن فرم‌های پتنت در آینده ایجاد ننماید که به نوبه خود امری مهم می‌باشد.
زمانی که طرف قرارداد، فناوری یا پتنتی را کشف یا توسعه می دهد و برای توسعه بیشتر به شرکتی منتقل می‌نماید، معمولا تعارضی بین طرف دانشگاهی جهت انتشار سریع مقاله نتایج به دست آمده و اهداف شرکت جهت حفظ اسرار نتایج تا حد امکان به وجود می‌آید، محصول نهایی برای طرف دانشگاهی ایجاد و انتشار مقاله مربوط به یافته‌هایش است که موجب نشان دادن شایستگی و لیاقت محقق برای به دست آوردن پاداش‌های بعدی می‌گردد.

قرارداد انتقال فناوری در شرکت مجازی

از طرف دیگر، شرکت می‌خواهد برای حفظ مزیت رقابتی‌اش در بازار تا حد امکان از افشای اسرار جلوگیری نماید. در صورتی که اطلاعات و یافته ها توسط محقق سریعتر از پر کردن فرم‌های پتنت و ثبت اختراع صورت گیرد، موقعیت بسیار ناگواری به وجود می‌آید، که در واقع چنین انتشاری موجب اختلال در حفظ پتنت شركت می‌گردد. برای اطلاع از قیمت دیجیتال مارکتینگ بر مبنای هوش مصنوعی کلیک کنید.
با درک متقابل طرفین قرارداد و انعطاف طرفین در حل مشکل احتمالی می‌توان از وقوع چنین چالشی جلوگیری نمود. یکی از راه‌حل‌هایی که می‌تواند موجب رضایت محقق و شرکت مدنظر قرار گیرد به شرح زیر است:

قرارداد انتقال فناوری در شرکت مجازی
  • محقق بایستی قبل از انتشار هرگونه مقاله‌ای، اجازه بررسی و ارزیابی جهت عدم تداخل با موضوع پتنت را به شرکت بدهد. شرکت هم بایستی در مقابل در مدت تعیین شده (مثلا ۳۰ روز به شرطی که کافی به نظر برسد) نسبت به اعلام نظر نهایی اقدام نماید. اگر شرکت در مدت تعیین شده پاسخی را ارسال ننمود یا در مدت مذکور نسبت به تکمیل فرم درخواست پتنت اقدام نکرد، محقق طرف قرارداد، حق انتشار یافته هایش را خواهد داشت، در ضمن هرگونه پاسخی از طرف شرکت بایستی به صورت مکتوب به محقق اعلام شود. اگر شرکت تصمیم به تکمیل فرم پتنت نمود، بایستی در زمان تعیین شده اخطاری به محقق طرف قرارداد ارسال نماید. بعد از ارسال این اخطار، شرکت فرصت تکمیل فرم پتنت را در دوره زمانی تعیین شده (مثلا ۴۵ روز) را دارد.

فروش و صدور مجوز
دو راه حل مفهومی متفاوت جهت فرایند انتقال یک فناوری یا محصول از یک طرف به طرف دیگر و با توجه به اینکه از لحاظ مالی حق الزحمه طرف اول پرداخت شده وجود دارد. این دو رامحل از طریق فروش یا صدور مجوز صورت می‌گیرد. با استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی شرکت رابین هوش می‌توانید به کسب و کار خود رونق بخشید.

قرارداد صدور مجوز
هنگامی که مجوزیک محصول صادر می‌شود، بدین معناست که حقوق مربوط به آن محصول به دریافت کننده آن منتقل می‌گردد. به عنوان مثال چنین حقوقی می‌تواند شامل فروش محصولات مجوزدار در منطقه خاصی باشد (به عنوان مثال اجازه فروش در آمریکا داده شود، ولی قابل اجرا در اروپا نباشد). صادرکننده مجوز این حق را دارد که آزادانه برای شرکتی در منطقه دیگری مجوز صادر نماید (مانند: اروپا). مثال دیگری که معمولا در صنعت دارویی استفاده می‌شود، هنگامی است که مجوز محصول تنها برای استفاده خاصی صادر می‌گردد.
به عنوان مثال استفاده در درمان موارد انسانی استفاده شود، اما در مورد محصولات دامپزشکی حق استفاده وجود ندارد. اگر می‌خواهید برای تبلیغ کسب وکارتان در شبکه های اجتماعی از رقبایتان پیشی بگیرید روی ارتباط سریع با سلبریتی ها کلیک کنید.

در چنین حالتی صادر کننده مجوز می‌تواند برای اهداف دامپزشکی محصول مشابه، مجوز صادر نماید. در این حالت شرکت دوم می‌تواند هم راستا و موازی با شرکت دارویی اول که در زمینه سلامت انسانی فعالیت دارد به بازاریابی و فروش اقدام نماید. در قرارداد صدور مجوز، میزان پرداخت به صادرکننده مجوز هم باید مشخص گردد.

قرارداد فروش
هنگامی که یک محصول فروخته می شود، بدین معناست که حق استفاده یا پخش آن محصول به صورت معمول به خریدار منتقل می گردد. معمولا خریدار حق مالکیت معنوی محصول به صورت معمول به خریدار منتقل می گردد. معمولا خریدار حق مالکیت معنوی محصول را بدین ترتیب نخواهد داشت، مگر اینکه صراحتا در توافق نامه، ذكر شده باشد. در قرارداد فروش، میزان محصولی که فروخته شده و مبلغی را که خریدار بایستی جهت خریدش پرداخت نماید مشخص می‌نمایند.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌ی کسب وکار مجازی کلیک کنید.

قرارداد انتقال فناوری در شرکت مجازی