قرارداد انتقال تجهیزات قراردادی است که بین مالک آن تجهیزات و شخص ثالث منعقد می‌گردد که به هر دلیلی آن وسیله به وی منتقل می‌شود. ارزش هسته‌ای شرکت مجازی توسط پتنت و فرم درخواست پتنت ایجاد می‌شود. همانطوریکه در مقالات پتنت ها اشاره خواهد شد، افشای عمومی اختراع یا ایده اختراع قبل از تکمیل فرم ثبت اختراع باعث از بین رفتن حق پتنت آن اختراع می‌شود. بنابر این از پیش نیازهای اصلی می‌توان به حفظ اسرار ایده شرکت، فعالیت‌ها و نتایج توسعه اشاره نمود؛ مگر اینکه هدف شرکت، برای افشای کسب نتایجی مانند نتایج عمومی باشد. هدف اصلی قرارداد انتقال تجهیزات، اطمينان از محفوظ ماندن اطلاعات خاص (مانند اطلاعات فنی) و نحوه در اختیار قراردادن اطلاعات مربوطه و نحوه استفاده از نتایج توسعه توسط طرف قرارداد می‌باشد.‌
در عمل، قرارداد انتقال تجهیزات جهت انتقال تجهیزات (مانند مواد شیمیایی، کدهای برنامه نویسی و پروتکل آزمایشگاهی به شخص ثالث جهت ارزیابی یا تعیین ارزش یا مواردی از این قبیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای اطلاع از قیمت دیجیتال مارکتینگ بر مبنای هوش مصنوعی کلیک کنید.
تجهیزات منتقل شده جزو اموال شرکت مجازی است که تنها جهت آزمون یا ارزیابی توسط طرف خارجی با قبول هزینه های مربوطه، منتقل می‌شود. بدون عقد قرارداد انتقال تجهیزات یا قراردادهای مشابه، ممکن است انتقال موجب افشای عمومی شده یا دریافت کننده آن نسبت به توسعه آن اقدام نماید و حقوق توسعه آن را از آن خود نماید. بنابراین حائز اهمیت است که هر قرارداد انتقال تجهیزات، موارد حفظ اسرار و نحوه پخش هر گونه حقوق مالکیت جدید را متذکر شود.

قرارداد انتقال تجهیزات

به علاوه در قرارداد انتقال تجهیزات می‌توان محدوده و گسترة عمليات طرف مقابل در مورد نحوه استفاده از تجهیزات منتقل شده را مشخص و رسمی نمود. لذا حائز اهمیت است که هر دو موضوع اصلی در قرارداد انتقال تجهیزات متذكر شود که شامل حفظ اسرار در ارتباط با تجهیزات منتقل شده و احترام به حقوق طرفین جهت دستیابی به هرگونه نتایج توسعه یافته می‌باشد. این مسأله بایستی مورد توجه قرار بگیرد که بعضی اوقات موضوع حفظ اسرار در قرارداد انتقال تجهیزات ذکر می‌شود؛ ولی در مورد مالکیت نتایج آتی ممکن است مطلبی توضیح داده نشود، که موجب بروز وضعیت نامناسبی می‌شود. هنگام تحرير قرارداد انتقال تجهیزات، هر دو موضوع بایستی به صورت شفاف بیان شود.
قسمت مربوط به عدم افشای اسرار در قرارداد انتقال تجهیزات می‌تواند طبق موافقتنامه رازداری (CDA)/ موافقتنامه عدم افشا (مخفی) (NDA) تحریر شود. اگر یک موافقتنامه محرمانه / موافقتنامه عدم افشا بین طرفین اجرا شده باشد، می توان بر اساس مفاد آن در قرارداد انتقال تجهیزات به طرف دیگر ارجاع داد. رابین هوش اولین شرکت دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
به هر حال، بایستی به این نکته توجه نمود که موافقتنامه محرمانه / موافقتنامه عدم افشا با همان موضوعی که در قرارداد انتقال تجهیزات ذکرشده، هماهنگ باشد و اعتبار دوره زمانی قراردادها هم بررسی گردد. در صورت بروز هرگونه شک و شبهه پیشنهاد می شود که جهت جلوگیری از هرگونه سوء برداشت و تفسیر مسائل، اسرار مربوط به تجهیزاتی که قرار است منتقل شود، در قرارداد انتقال تجهیزات به صورت کامل توضیح داده شود.

قرارداد انتقال تجهیزات

موافقتنامه محرمانه، موافقتنامه عدم افشا

 وقتی که حفظ اسرار و اطمینان از عدم افشای آن اطلاعات به سایرین مورد نیاز باشد، قرارداد محرمانه (موافقتنامه محرمانه / موافقتنامه عدم افشا) بین دو طرف منعقد می‌گردد. همانطوری که در بالا تشریح شد حفظ اسرار ایده های جدید و نوآور جهت حمایت از پتنت های بالقوه آینده بایستی مدنظر باشد. به بیان دیگر، شرکت مجازی جهت ادامه توسعه کسب و کار وابسته به منابع خارجی و شبکه ها می‌باشد.
بنابراین با توجه به شرایط، شرکت مجازی نیاز به افشای اسرار تجاری و اطلاعات حساس به منابع و شبکه های خارجی دارد. تمامی ارتباطات خارجی و افشای اسرار تجاری بایستی به صورت کاملا مطمئن و طبق موافقتنامه محرمانه / موافقتنامه عدم افشا (دو نام متفاوت برای استفاده در قراردادها با معنای مشابه) صورت گیرد.با استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی شرکت رابین هوش می‌توانید به کسب و کار خود رونق بخشید.

موافقتنامه محرمانه / موافقتنامه عدم افشا می‌تواند یک طرفه یا دوطرفه باشد. در حالت یک طرفه موافقتنامه محرمانه معمولا بصورت یک طرف افشاکننده و طرف دیگر دریافت کننده خواهد بود. در حالت دوطرفه موافقتنامه محرمانه، دو طرف قرارداد تمایل به افشای اسرار و دریافت اطلاعات طرف مقابل را دارند. در بعضی مواقع، حتی در صورت انتقال اطلاعات به یکدیگر بهتر است که به جای قرارداد دوطرفه از دو قرارداد یک طرفه استفاده شود.
به عنوان مثال، ممکن است وضعیتی به وجود آید که طرفین، اسرار را جهتت استفاده در هدف دیگری خارج از اصول قرارداد استفاده نمایند. حال اگر قراردادها به صورت یک طرفه تنظیم شده باشد امکان اشاره مختص و شفاف به آن موضوع و پیگیری آن راحت‌تر خواهد بود. در هنگام تهیه یک موافقتنامه محرمانه بسیار مهم است که نه تنها اطلاعاتی که بایستی محرمانه باشند مشخص گردد، بلکه اطلاعاتی که از این امر مستثنی هستند نیز ذکر شوند. موارد ذکر شده در بعضی از این استثناها را نشان می‌دهد.

مواردی که طرف دریافت کننده نیاز به رعایت الزامات محرمله بودن ندارد، به شرح زیر می‌باشد:

  1. اطلاعاتی که هم اکنون بخشی از محدوده عمومی شده، یا بدون اشتباه دریافت کننده در محدوده عمومی قرار گرفته است، یا
  2. اطلاعاتی که در زمان افشای آن، برای طرف دریافت کننده قبلا شناخته شده یا در دسترس باشد.
  3. اگر می‌خواهید برای تبلیغ کسب وکارتان در شبکه های اجتماعی از رقبایتان پیشی بگیرید روی ارتباط سریع با سلبریتی ها کلیک کنید.

بیان این موضوع این موضوع کاملا روشن می‌سازد که افشای اطلاعات در این وضعیت ها مانند اطلاعاتی که قبلا در معرض عموم قرار گرفته، به عنوان خدشه در قرارداد محسوب نمی‌شود؛ حتی اگر بصورت مکتوب هم محرمانه بودن این اطلاعات در متن موافقتنامه محرمانه به کار برده شده باشد.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌ی کسب وکار مجازی کلیک کنید.