قانون حاکمیت
در قرارداد، بسیار مهم است که کشوری که قوانین ‌اش حاکم بر این قرارداد است، مشخص شود که در واقع همان قانون حاکم محسوب می‌‌شود. بنابراین قانون حاکم بر قرارداد بدون توجه به نوع قرارداد دارای اهمیت فراوانی است که بایستی مدنظر قرار بگیرد.
اگر طرفین قرارداد در یک کشور قرار داشته باشند، معمولا قانون حاکم همان کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. درصورتیکه اگر طرفین قرارداد از کشورهای متفاوتی باشند، استفاده از قوانين معقول و مناسب در قرارداد از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور مثال اگر قراردادی بین یک طرف سوئدی و یک طرف آمریکایی منعقد شود، طرف سوئدی تمایل دارد تا قوانین کشور سوئد در قرارداد استفاده شود و طرف آمریکایی ترجیح می‌دهد که قوانین کشورش به عنوان قانون حاکم در قرارداد منظور گردد.رابین هوش اولین شرکت دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
تصمیم گیری در مورد این موضوع نیاز به مذاکره دارد و پیشنهاد می‌شود که از یک مشاور حقوقی در این زمینه استفاده شود. قانون حاکمیت، نحوه انتخاب فرآیند (حل تعارض در زیر اشاره شده است) و محل انجام این روند را مشخص می‌نماید.

قانون حاکمیت و منازعات

منازعات

 در قرارداد، بایستی نحوه حل و فصل نمودن منازعات احتمالی در آینده تنظیم و مشخص گردد. به طور پیش فرض حل منازعات در دادگاه‌های عمومی یا داوری صورت می‌گیرد.  برای اطلاع از قیمت دیجیتال مارکتینگ بر مبنای هوش مصنوعی کلیک کنید.
دادگاه‌های عمومی اگر در مفاد قرارداد، جهت حل و فصل منازعات به دادگاه‌های عمومی اشاره شده باشد، بایستی فرآیند حل منازعه طبق قوانین کشوری که در قرارداد ذکر شده، صورت پذیرد. به علت اینکه فرآیند دادگاه به صورت عمومی صورت می‌گیرد (یا حداقل نتیجه دادگاه مانند حکم دادگاه)، که افشای اطلاعات و اسرار به عموم، موجب آسیب به طرفین قرارداد می شود؛ لذا این روش حل و فصل برای منازعات پیشنهاد نمی‌گردد. معمولا هنگامی که طرفین قرارداد در کشورهای متفاوتی قرار دارند، استفاده از دادگاه عمومی به عنوان راه حل اصلی انتخاب نمی‌شود. دو دلیل اصلی برای این موضوع وجود دارد؛ اولا مشکل زبان مطرح می‌شود چون فرآیند و تمامی مدارک به زبان دادگاه کشور ذکر شده می‌باشد. دوما، اجرای حکم علیه طرف بازنده کار بسیار مشکلی است، که در واقع بدین معناست که نتیجه حل و فصل منازعه ممکن است بی ثمر شود.

قانون حاکمیت و منازعات

داوری
داوری یک نوع فرآیند حل و فصل منازعات است که از نقطه نظر رازداری موضوع دارای  ارجحیت می‌باشد. در هنگامیکه طرفین قرارداد از کشورهای متفاوتی باشند، ترجیح داده می‌شود که از روش داوری استفاده شود؛ زیرا نتایج داوری نسبت به حکم دادگاه عمومی از دیدگاه بین المللی مورد پسندتر است.
داوری، راه حلی برای حل منازعات خارج از دادگاه های عمومی است که به عنوان راه حل جایگزین فرآیند دادگاه با قابلیت نهایی کردن، لازم الاجرا و اجرای قانونی برای حل منازعات می‌باشد. معمولا تصمیم گیرندگان و داوران از یک یا چند نفر که توسط طرفین انتخاب شده‌اند و یا از طریق مکانیسمی که طرفین آن را تأیید می‌کنند، تشکیل شده است.
اگر طرفین بر روی داوری توافق دارند، بایستی در قرارداد بند مربوط به داوری، قوانین داوری، شهر و کشور محل برگزاری داوری و زبانی که در آن استفاده شود مشخص نمایند. همانند قانون حاکم، پیشنهاد می‌شود که در هنگام تهیه بند داوری از مشاوره حرفه‌ای حقوقدانان استفاده شود.با استفاده از خدمات دیجیتال مارکتینگ برمبنای هوش مصنوعی شرکت رابین هوش می‌توانید به کسب و کار خود رونق بخشید.

در زیر مثالی از بند داوری که به صورت معمول استفاده می‌شود ذکر شده است: هرگونه منازعه يا ادعایی که بر اساس این قرارداد یا خدشه، انقضا یا عدم ارتباط مربوط به آن رخ دهد بایستی در انتها توسط داوری طبق قوانین داوری موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم صورت پذیرد. گروه داوری شامل ۳ نفر داور یا یک داور تنها می‌باشد. محل برگزاری داوری در … می‌باشد زبان فرآیند داوری ……. می‌باشد.
این قرارداد بر اساس قوانین حاکم کشور ……… می‌باشد نتیجه گیری و پیشنهادات ارزش شرکت مجازی شامل دو بخش عمده است؛ حقوق مالکیت معنوی (پتنت) و نتایج تجربی و داده هایی که فرم درخواست این گونه حقوق را پشتیبانی می‌کند. اگر می‌خواهید برای تبلیغ کسب وکارتان در شبکه های اجتماعی از رقبایتان پیشی بگیرید روی ارتباط سریع با سلبریتی ها کلیک کنید.
این حقوق در قراردادهای مختلف تنظیم و تعریف می گردد. از آن‌جا که شرکت مجازی هیچ کدام از آزمایش‌ها و توسعه‌ها را در داخل شرکت انجام نمی‌دهد، لذا این نوع فعالیت‌ها خارج از شرکت و توسط طرف خارجی و طبق قرارداد مربوطه صورت می گیرد. محتوای متن، این قرارداد بایستی شفاف بیان شود، این قرارداد بایستی حقوق احتمالی آتی از نتایج را به شرکت مجازی منتقل و شفاف سازی نماید. اشتباه در این امر ممکن است به سرعت باعث بروز خدشه در ارزش شرکت مجازی و از بین رفتن حق احتمالی و آتی شرکت در تکمیل فرم درخواست پتنت گردد.

جهت تحریر، مذاکره و اجرای قرارداد در شرکت مجازی پیشنهاد می‌شود از مشاوران و متخصصین حقوقی کمک گرفته شود. مسلما استفاده از این خدمات دارای هزینه هایی می‌باشد که می‌تواند به عنوان سرمایه گذاری در آینده شرکت مجازی مبذول گردد.
جهت تهیه قالب قرارداد پیشنهاد می‌شود از توافق نامه محرمانه / توافق نامه عدم افشا و قرارداد انتقال تجهیزات و قرارداد خدمات که شامل تعاریف و موضوعات مهم مربوط به شرکت مجازی است، استفاده گردد. این چنین تعاریف و موضوعات را می‌توان با دقت در داخل شرکت تهیه کرد که به عنوان قرارداد استاندارد شرکت مجازی مورد استفاده قرار گیرد.
با استفاده از چنین قالبهایی، ثبات شرکت در مسائل مربوط به محرمانه بودن، انتقال تجهیزات و قراردادهای خدمات محفوظ می‌ماند. در بعضی اوقات طرف مقابل تمایل به استفاده از قالب مربوط به شرکت خود را دارد، لذا بسیار حائز اهمیت است که تفاوت بین قالب‌ها مشخص شود و در مورد آن‌ها مذاکرات انجام گردد.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌ی کسب وکار مجازی کلیک کنید.

قانون حاکمیت و منازعات